Nábřeží umělců 2019 Site-specific performance The Sign by Zóna. Photo Credit: Mirka Křivánková Zóna - The Sign / Znamení Performance za doprovodu živé hudby:Tereza Kerle - site specific performance, Tomáš Kerle - elektronika + perkuse + host Jitka Jägerová - elektrická kytara Odhalením vnímavosti a inteligence přírody jsou naše smysly vytrhávány z navyklých způsobů vidění a slyšení. Performer je průvodcem, který nás podněcuje k znovuzískání hlubokého příbuzenství s živým tělem země. Voda se zdá tak všudypřítomná a nevyčerpatelná...avšak jsou zde znamení. Znamení, která přicházejí plíživě do naší reality, aby navždy zvrátila křehkou rovnováhu, kdy voda mizí, vlhkost se vypaří a v očích zůstává jen pálící písek https://www.facebook.com/zonaproject/