Bio Tereza Kerle

Tereza Kerle je site-specific performerka, tanečnice, choreografka a perkusistka. Na DAMU vystudovala program Divadelní tvorba v netradičních prostorech. Nejčastěji se vyjadřuje v performancích, tanci, vizuálních instalacích, mluveném slovu, textu a rytmu. Zaměřuje se na projekty na hraně experimentu a site-specific.

Tereza Kerle – performer, dancer, dance-teacher, choreographer and percussionist Tereza has been studying site-specific performance, at the Academy of Performing Arts in Prague since 2012. Her fields of interest are performance and dance. She also express herself by visual installations, spoken word, text, and rhythm, mostly with a site specific focus. The main themes of her work are transformation of consciousness, archetypes, myths, rituals, walking and wandering, the process of individuation, time and space, and sacred geometry. In her performances, she relativizes the boundaries of conventional perception. She also takes inspiration from practicing dzogchen and vipassana meditation.

“Protože všechno je přesně tak, jak to je,
člověk asi udělá dobře, když se začne smát.”
– Long Čen Pa

“…since everything is but an apparition
perfect in being what it is
having nothing to do with good or bad
acceptance or rejection
one may well burst out in laughter…”
–Long Chen Pa